Про факультет

Історичний факультет

Одеського національного університету імені І.І. Мечникова

Декан доктор історичних наук, професор Кушнір В`ячеслав Григорович

  • Заступник декана з навчально-методичної роботи – Синявська Олена Олександрівна
  • Заступник декана з наукової та виховної роботи – Петрова Наталія Олександрівна
  • Провідний фахівець деканату – Сапожинська Наталія Іванівна
  • Секретар-друкарка – Негашева Ксенія Анатоліївна

На факультеті працюють: 13 докторів наук, 22 кандидати наук, асистенти. Історичний факультет готує бакалаврів  і магістрів.

Періодичні видання

Факультет забезпечує підготовку за спеціальністю:

  • Історія та археологія

та за освітніми програмами:

  • Археологія, етнологія та охорона культурної спадщини
  • Історія України у світовому контексті
  • Європейські студії

Після закінчення навчання випускники мають можливість продовжити навчання в аспірантурі. Підготовка кадрів (докторів, кандидатів наук) здійснюється через докторантуру та аспірантуру зі спеціальностей: історія України, всесвітня історія, археологія, етнологія та докторантуру: спеціальності історія України, всесвітня історія, археологія, етнологія.

Кафедри історичного факультету

На факультеті діє спеціалізована рада по захисту кандидатських і докторських дисертацій, існує періодичне наукове видання “Записки історичного факультету” (23 випуски), «Археологія та етнологія Східної Європи» (4), «Давнє Причорномор’я: Матеріали читань пам’яті П.О.Каришковського», видаються тематичні наукові збірники. Факультет підтримує тісні наукові зв’язки з провідними установами історичного профілю в Україні (Інститутами історії, археології, мистецтвознавства, фольклору та етнології, української археографії й джерелознавства НАН України; Київським, Харківським, Львівським, Дніпропетровським і Чернівецьким університетами; Київськими, Одеськими, Миколаївськими й іншими музеями й архівами в Україні) і за рубежем (Англія, Болгарія, Німеччина, Польща, Росія, Румунія, Франція). Викладачі й студенти широко використовують сучасні методики навчання й наукових пошуків. Науковці факультету разом із провідними дослідниками Києва, Нью-Касла (Англія), Парижа, Софії (Болгарія), Кракова (Польща) проводять археологічні й етнологічні експедиції. Останнім часом широко відроджуються інтерес до археографічних досліджень. Щорічно історики, археологи та етнологи факультету проводять міжнародні конференції, студенти регулярно виїзджають до Болгарії, Молдови, Польщі, Росії, Румунії для участі у міжнародних конференціях та проходження практик: арїхеологічної, етнографічної, музейної, архівної

На факультеті існує лабораторія археології та этнографії степової України. Лабораторія створена для вивчення палеоліту степової зони України, етнографічних досліджень населення Південно-Західної України, накопичення, зберігання і наукової обробки археологічних та етнографічних матеріалів, проведення теоретичних і практичних занять студентів, роботи студентських гуртків. В лабораторії зберігаються матеріали пам’яток пізнього палеоліту (поселення Анетівка 1,2,13,22), трипільської культури (поселення Березівська ГЕС), поселення Орлівка), зібрана етнографічна колекція, знарядь праці, предметів побуту, зразків народного образотворчого мистецтва.

Культурні заходи:

На факультеті з 2000 року функціонують студентський фольклорно-етнографічний колектив, який своїми виступами, у тому числі й на телебаченні, популяризують народну культуру, удосконалюють свої вміння організації і проведення виховних заходів. Популярними серед студентів є конкурси «Пан і Пані», святкування «Дня факультету», де студенти демонструють свої таланти й акторські здібності. З кожним роком збільшується кількість різних форм проведення вільного часу, серед них «Що? Де? Коли?», кінолекторії за участю письменників і поетів. Конкурс «Пан і Пані» – одне з найяскравіших свят історичного факультету протягом останніх десяти років. Мета конкурсу, – насамперед, організація загального дозвілля студентів і викладачів, обмін досвідом в проведенні подібних заходів, можливість творчого застосування знань. З 1997 року двічі на рік проводиться відкритий чемпіонат історичного факультету з мініфутболу.